Vilt & Vackert

Det finns 30.000 golfbanor i världen varav Linksbanor är mindre än 1 procent. Golfen började tidigt 1800-tal på Skottlands östkust. Banorna då fick anpassas till land och naturen utan ingrepp. På LinksGolf Öland har vi 200 år senare gjort en replika och låtit naturen styra samtidigt har vi gett banan alla Linksattribut som skall finnas; hårda fairways och greener, torvade bunkrar, dubbelgreen och havskontakt. Ny bana varje dag är resultatet beroende på vindförhållandena, som ständigt växlar här vid Lands End på södra Ölands udde. Som spelare innebär det att du vid varje givet tillfälle på banan måste kanske välja mellan 5-6 olika klubbor istället för en som du är van vid på en skogs- eller parkbana. Det är en utmaning. Det långa spelet blir ofta okontrollerat på vår bana men när man inser det så strävar man efter bättre kontroll och successivt så inser man betydelsen av den gyllene Linksregeln; ”ju mer vind desto lugnare swing”!
Det är anledningen till att vi som första bana i världen infört Vindslope, så alla golfare kan anta utmaning att spel Riktig LinksGolf med behållning!

Spela med hickoryklubbor så förstärks historiens vingslag. När du bokar vårt hickorypaket så får du låna klubbor av oss. Du svingar omedvetet lugnare, får bättre längdkontroll och det karaktäristiska smackjudet när du träffat rätt.

 

Boka spel                   Boka paket

 

fly view 2