Par 74

LinksGolf Öland nu med – Par 74 – bättre – vackrare – utmanade – unikt
Banans par blir från och med i år Par 74. Av 30.000 golfbanor i världen så finns det 232 LinksBanor och 22 banor med Par 74.
Banan har fått två nya Par 5 vilket innebär att 37 på första nio hålen blir samma som 37 på de sista nio hålen. Nu är det jämt!
Välkommen att spel riktig LinksGolf som kräver mer speltaktik än längd. Vindförhållandena som alltid ändras här ute till havs gör att du spelar en en ny bana varje dag.