• Linksgolf Öland Links
  • Linksgolf Öland Links
  • Linksgolf Öland Links
  • Linksgolf2108
  • Linksgolf Öland Links
  • Linksgolf Öland Links
  • Linksgolf Öland Links
  • Linksgolf2104
  • Linksgolf2106
  • Linksgolf Öland Links

Vår bana – modell 2022

LinksGolf Öland har lagt ut golfbanan så nära havet man kan komma och med de naturliga förutsättningarna som havsläget bjuder, vilket är kännetecknande för linksbanor. Det finns ca 30 000 golfbanor i världen varav ca 250 är linksbanor. LinksGolf Öland har torvade bunkrar, ondulerade greener och en dubbelgreen förstås.

LinksGolf Öland är utmanande och en naturupplevelse med det omfamnande perspektivet av sol, vind och hav. Det mest påtagliga är vinden som ger skäl till devisen; ”ny bana varje dag” !LinksGolf Öland skapar nya årsmodeller varje år vilket innebär att när du kommer tillbaka återvänder du inte till samma bana. Varje år förskönar och förbättrar vi banan för att förstärka det som vi gillar mest - linksgolf!

Inför säsongen 2022 har vi gjort nya greenbunkrar på hål 1 och 13 som gör hålen både bättre och mer utmanande. Hål 12 har fått en ny kalkstensmur som ger bättre inramning och kräver precision från tee, greenen har fått en vacker stödmur mot sidovattnet. Kanske ett nytt signaturhål?

Modell 2022 är den bästa vi haft - kom, se och spela!

Vatten bara vanligt vatten…..

Vi har ett modernt heltäckande bevattningssystem som omfattar 60 km vattenledningar på golfbanan. Därmed kan vi sätta vilken fart vi vill på banan mht till hur mycket vatten som används. Vi förbrukar ca 40 000 kbm årligen. Det är mycket, jättemycket, men nödvändigt för att vi skall kunna ha linkskondition på golfbanan från den 31 mars som är säsongstarten med sommargreener. Vattenbehovet är så stort eftersom nederbörden är extremt låg och soltimmarna många här vid Land´s End. Vindens betydelse, som är så viktig för golfupplevelsen, ger ökad vattenförbrukning eftersom avdunstningen ökar.

Vattnet pumpar vi från vår water range som är vår sjö! Sjön fylls på under vinterhalvåret med nederbörd. Eftersom klimatrisken ökar genomför vi en miljöinvestering där vi ansluter banan till kommunens reningsverk med ett extra reningssteg. Det gör att vi leder renat vatten från reningsverket till vår sjö istället för rätt ut i havet. För banan innebär det en vattenförsäkring för framtiden samtidigt som vattennyttjandet eller återvinningsgraden ökar. En win-win för banan och miljön.


Boka starttid Slope

LinksGolf Öland i Grönhögen AB, 556453-6513, Mörbylånga